แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
วันพุธที่ 03 กันยายน 2557 Γ หน้าหลัก Γ ติดต่อกับเรา Γ ไทย/อังกฤษ   
         เกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรม
         คู่มือการใช้งานโปรแกรม
         รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
         สถานะการใช้งานโปรแกรม
         เกี่ยวกับ freeBSD
         เกี่ยวกับ debian
         LAMS โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
         การใช้บริการ (คู่สัญญา) 
         ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
             
โรงเรียนที่ใช้บริการ E-PP5 ONLINE IP Address/None  2014-09-03 09:25:56   สถานะการทำงานออนไลน์...
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม   สกลราชวิทยานุกูล
  - สกลราชวิทยานุกูล    - ปิยะมหาราชาลัย    ปิยะมหาราชาลัย
  - ธาตุนารายณ์วิทยา    - นครพนมวิทยาคม    ธาตุนารายณ์วิทยา
  - มัธยมวาริชภูมิ    - อุเทนพัฒนา    นครพนมวิทยาคม
  - พังโคนวิทยาคม    - นาแกสามัคคีวิทยา    พังโคนวิทยาคม
  - ช้างมิ่งพิทยานุกูล    - เรณูนครวิทยานุกูล    เรณูนครวิทยานุกูล
  - บ้านบัวราษฎร์บำรุง    - หนองบ่อวิทยานุกูล    นาแกสามัคคีวิทยา
จังหวัดมุกดาหาร   อุเทนพัฒนา
  - ดงหลวงวิทยา    มัธยมวาริชภูมิ
 
   -ทดลองใช้ระบบ คลิกที่นี่ รายละเอียด ... 
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online) เว็บไซต์ http://www.epp5.net/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์ โทร. 0-4274-3720
Copyright © ครูรอบรู้ ด่างเกษี Ω 08-4957-5959 All Rights Reserved.
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)