แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 Γ หน้าหลัก Γ ติดต่อกับเรา Γ ไทย/อังกฤษ   
         เกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรม
         คู่มือการใช้งานโปรแกรม
         รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
         สถานะการใช้งานโปรแกรม
         เกี่ยวกับ freeBSD
         เกี่ยวกับ debian
         LAMS โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
         การใช้บริการ (คู่สัญญา) 
         ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
             
โรงเรียนที่ใช้บริการ E-PP5 ONLINE IP Address/None  2015-05-29 19:32:08   สถานะการทำงานออนไลน์...
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม   สกลราชวิทยานุกูล
  - สกลราชวิทยานุกูล    - ปิยะมหาราชาลัย    ปิยะมหาราชาลัย
  - ธาตุนารายณ์วิทยา    - นครพนมวิทยาคม    ธาตุนารายณ์วิทยา
  - มัธยมวาริชภูมิ    - อุเทนพัฒนา    นครพนมวิทยาคม
  - ช้างมิ่งพิทยานุกูล    - นาแกสามัคคีวิทยา    เรณูนครวิทยานุกูล
  - บ้านบัวราษฎร์บำรุง    - เรณูนครวิทยานุกูล    นาแกสามัคคีวิทยา
  - หนองบ่อวิทยานุกูล    อุเทนพัฒนา
  - สหราษฎร์รังสฤษดิ์    สหราษฎร์รังสฤษดิ์
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์   มัธยมวาริชภูมิ
  - มุกดาหาร    - จำปาหลวงวิทยาคม    มุกดาหาร
  - คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอีวิทยาคาร
  - ดงหลวงวิทยา    ดงหลวงวิทยา
   
ทดลองใช้ระบบ คลิกที่นี่ รายละเอียด ... 1.1 1.2 2 3 filezilla 3.9.0.5    
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online) เว็บไซต์ http://www.epp5.net/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์ โทร. 0-4274-3720
Copyright © ครูรอบรู้ ด่างเกษี Ω 08-4957-5959 All Rights Reserved.
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)