แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2558 Γ หน้าหลัก Γ ติดต่อกับเรา Γ ไทย/อังกฤษ   
         เกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรม
         คู่มือการใช้งานโปรแกรม
         รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
         สถานะการใช้งานโปรแกรม
         เกี่ยวกับ freeBSD
         เกี่ยวกับ debian
         LAMS โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
         การใช้บริการ (คู่สัญญา) 
         ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
             
โรงเรียนที่ใช้บริการ E-PP5 ONLINE IP Address  || 2015-07-03 15:19:55   สถานะการทำงานออนไลน์...
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม   ปิยะมหาราชาลัย
  - ธาตุนารายณ์วิทยา    - ปิยะมหาราชาลัย    ธาตุนารายณ์วิทยา
  - ช้างมิ่งพิทยานุกูล    - นครพนมวิทยาคม    นครพนมวิทยาคม
  - บ้านบัวราษฎร์บำรุง    - อุเทนพัฒนา    เรณูนครวิทยานุกูล
จังหวัดมุกดาหาร   - นาแกสามัคคีวิทยา    นาแกสามัคคีวิทยา
  - มุกดาหาร    - เรณูนครวิทยานุกูล    อุเทนพัฒนา
  - คำชะอีวิทยาคาร    - หนองบ่อวิทยานุกูล    สหราษฎร์รังสฤษดิ์
  - ดงหลวงวิทยา    - สหราษฎร์รังสฤษดิ์    มุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด   คำชะอีวิทยาคาร
  - จำปาหลวงวิทยาคม    - เทศบาลวัดสระทอง    ดงหลวงวิทยา
  เทศบาลวัดสระทอง
   
ทดลองใช้ระบบ คลิกที่นี่ รายละเอียด ... 1.1 1.2 2 3 filezilla 3.9.0.5    
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online) เว็บไซต์ http://www.epp5.net/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์ โทร. 0-4274-3720
Copyright © ครูรอบรู้ ด่างเกษี Ω 08-4957-5959 All Rights Reserved.
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)